Evig eies kun et dårlig rykte, sang Henning Kvitnes. I politikken er det som regel ikke sant. Man kan legge mye spinn på en god del rusk, og bevare politisk kapital og posisjoner. Og tillit kan vinnes tilbake fordi velgerne glemmer fort.

Som regel.

Men det spørs om skandalen rundt aksjekjøpene til Sindre Finnes vil glemmes så lett. Kort oppsummert: Mannen til Erna Solberg har storhandlet aksjer mens hun var statsminister – 3643 transaksjoner totalt.

Han har kjøpt og solgt disse aksjene på tross av regelverk han har kjent godt til, og klare instrukser og råd fra Statsministerens kontor. Kortsiktig aksjehandel ble i særdeleshet frarådet fordi det ville være umulig for daværende statsminister Solberg å være oppdatert på egen habilitet fra dag til dag.

Med forsett, og med betydelig uærlighet, gjorde Finnes det han kunne for å omgå dette. Han løy til Statsministerens kontor, han løy til statsministeren, ifølge henne selv, og han gjorde mye for å skjule sin aktivitet på børsen.

Han løy til pressen og offentligheten. Med alle disse tillitsbruddene friskt i minne, så fremstår timingen av innrømmelsene fra Finnes som kyniske. Erna Solberg hevder at hun ikke ble informert om omfanget av ektemannens aksjehandel før onsdag denne uken.

To dager etter lokalvalget.

Det er ikke rart at Rødt stiller spørsmål ved dette. Det gjør nok mange velgere også.

Sindre Finnes sine løgner kaster også et skrekkelig dårlig lys på Erna Solberg. Hun burde hatt bedre kontroll. Hun har hatt tillitsverv i norsk politikk i 35 år!

Solberg er et av de skarpeste politiske hodene Norge har. Hun er oppfattet som en klartenkt strateg, en jordnær pragmatiker, og en rå forhandler. En politiker med stor kapasitet til å skaffe seg oversikt og informasjon. Det inntrykket justeres kraftig ned nå.

Det er ikke første gangen Solberg får et omdømmemessig remake. Den forrige var riktignok tilsiktet:

Solberg har i lang tid forsøkt å kvitte seg med et rykte som kompromissløs, empatiløs og iskald. Derav kallenavnet «Jern-Erna» som hun fikk allerede som kommunalminister.

I gjenskapelsen av Solberg som hele folkets Erna, den omgjengelige politikeren vi kjenner i dag, har ekteskapet med Finnes spilt en viktig rolle. Han var i det rollespillet den stille skyggen av en make som bidrar på hjemmebane for at maktmennesket Solberg skal kunne lede landet.

Det har vært en moderne fortelling om en kvinnelig leder med full kontroll, der en støttende og stabil partner er en avgjørende brikke som får alt til å gå på skinner.

Få ektemenn har spilt så stor rolle i det offentlige livet til en politiker i Norge. Unntaket er kanskje Olaug Bollestad (KrF) og hennes mann Jan Frode Bollestad.

Så viser det seg at Finnes verken har vært ærlig eller stabil støttespiller. Han har dolket Erna i ryggen.

Men det har seg slik at en statsminister har et særlig og uavhengig ansvar for sin egen habilitet. Solberg sitter med ansvaret også i denne saken.

Familien har beriket seg på aksje-akrobatikken til Finnes. Han har tjent 1,8 millioner kroner på disse kortsiktige aksjehandlene.

Solberg har felles økonomi med Sindre Finnes. Hun har altså, til en grad, tjent personlig på at hun som statsminister tok beslutninger som styrket de statseide bedriftenes aksjekurs. Utilsiktet eller ei – dette er en betydelig skandale.

Det er ingen grunn til å tro, foreløpig, at Erna Solberg visste noe som helst om sin manns aksjehandler. Det er all grunn til å tro, foreløpig, at Solberg var uvitende inhabil.

Det er ingen grunn til å tro, foreløpig, at Solberg har vært uvøren med innsideinformasjon.

Jeg sier foreløpig fordi ingen vet hvordan denne saken vil utvikle seg. Og tilliten til Solberg er svekket.

Det vil hefte mye tvil ved henne fremover, mens denne saken rulles ut til fulle.

Dette er kanskje det grelleste eksempelet i nyere tid på hvordan en fremragende og dyktig kvinne har fått sitt omdømme korrumpert av en svikefull partner.

Solberg vil få sympati for sviket hennes mann har utsatt henne for. Men det vil trolig ikke være nok. Denne saken vil kaste skygge over Solberg, langt inn i neste valgkamp.

Hvorvidt hun bli den neste statsministerkandidaten for Høyre, er opp til Høyre. Hvorvidt hun blir den neste statsministeren fra Høyre, er opp til de norske velgerne.

En ting er helt sikkert: Hun kan aldri flytte inn i statsministerboligen igjen med Sindre Finnes på lasset.

Velgerne kan finne på å glemme lett. Det kommer trolig ikke til å være mulig denne gangen. Solberg-skandalen skal dras gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget og Økokrim vil måtte ta stilling til hvorvidt Sindre Finnes brøt reglene for verdipapirhandelloven.

Og alle de 3643 transaksjonene vil være yndet tema for gravende journalistikk fremover.

For det finnes ikke noe oversikt over hvordan disse kjøpene direkte forholder seg til Erna Solbergs beslutninger som regjeringssjef.

Enda.

Dette er en skandale av historisk format.

Tiden vil vise om den bare medfører 3643 dolkestøt til Ernas omdømme. Eller om det er snakk om 3643 dolkestøt til Ernas statsministerhåp.