Gå til sidens hovedinnhold

20 saker Jonas må levere på i Nord-Norge

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har fått sin drømmeregjering. Nå er det tid for å levere.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør det bedre i Nord-Norge enn landet sett under ett. Det er et resultat av to partier som har lovet mye, og dermed skapt store forventninger blant velgerne i nord.

Også SV gjør et brukbart valg i nord, og særlig Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms har innkassert stemmer ved å markere seg på viktige nordnorske saker.

I løpet av kort tid skal de tre rødgrønne partiene legge fram sin regjeringserklæring. Da vil vi få de første svarene på om den nye regjeringen mener alvor med Nord-Norge. Én ting er å love når man sitter i opposisjon. Det er en annen ting å levere når man faktisk styrer landet.

Det mangler ikke på saker å ta tak i for den nye regjeringen. Her er noen av de viktigste områdene, hvor vi forventer kraftfulle grep som folk her i nord vil merke:

1. Nord-Norge trenger et lærerløft. Det utdannes altfor få lærere. Kapasiteten må økes og lønna må opp. Fordi barn og ungdom i nord fortjener det.

2. Etablere et nytt statlig selskap med ansvar for luftambulansen i Nord-Norge i samarbeid med landsdelens felles universitetssykehus. Befolkningen har krav på forutsigbare helsetjenester. Kaoset ved siste anbudsprosess og skifte av operatør er en uakseptabel risiko.

3. Den særdeles viktige reiselivsnæringa i nord behøver målrettede tiltak for å komme i gang igjen nå som den verste koronakrisen er over. Det betyr flere arbeidsplasser og ringvirkninger for øvrig næringsliv.

4. Køene innen psykisk helsevern i nord må reduseres kraftig. Kapasiteten må økes. Folk som sliter med psykiske lidelser skal få hjelp raskt, og lenge nok.

5. Legg frem en forpliktende plan for bygging av jernbane til Tromsø og Kirkenes. Det er ingen grunn til at Nord-Norge skal være den eneste delen av landet som må velge mellom jernbane og veier.

6. Flytte statlig virksomhet fra Oslo til Nord-Norge. Det er for puslete å si at kun nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo. Finn tilbake til kraften Thorbjørn Berntsen viste som miljøvernminister da Norsk Polarinstitutt ble flyttet til Tromsø. Arbeiderpartiet må ikke vike tilbake for å utfordre LO og statsbyråkratiet i Oslo.

7. Før en 420 kw linje til Øst-Finnmark for å utnytte det industrielle potensialet i vårt grenseområde mot Russland. Samtidig et viktig miljøtiltak for det grønne skiftet i nord.

8. Sluttfør byggingen av nye lufthavner i Bodø og Rana. Samferdselsprosjekter i Nordland med bred oppslutning, viktige for å sikre byer som tyngdepunkter i nord.

9. En skikkelig satsing på hele E8 som innfartsvei til Tromsø med forlengelse av midtrekkverk i Lavangsdalen, samt flyplasstunnel i sentrum, helt fram til landsdelens største og mest trafikkerte lufthavn. Økning av det statlige bidraget i bymiljøpakkene i Tromsø og de øvrige nordnorske byene.

10. Flere konkrete personrettede økonomiske tiltak rettet mot unge familier som ønsker å flytte til landsdelen.

11. Kraftig opprustning av fylkesveiene i Nord-Norge og korridorene for transport av sjømat.

12. Levere en troverdig omstillingspakke til Andøya, et samfunn som er rammet av et enormt tap av arbeidsplasser når flystasjonen legges ned.

13. Senk flyprisene på kortbanenettet i nord.

14. Mer av fiskekvotene må tilfalle den mellomstore og kystnære flåten langs kysten.

15. Styrke helseutdanningen ved UiT slik at vi får flere leger, sykepleiere og psykologer som vil jobbe i landsdelen.

16. Styrke Husbankens ordninger, slik at flere kan eie egen bolig i by og land.

17. Staten må medvirke til at det bygges nytt nasjonalt konserthus/kulturkvartal i Tromsø.

18. Garantere for at EØS-avtalen videreføres og sikre stabile rammevilkår for eksportrettet næringsliv i nord.

19. Dersom den rødgrønne regjeringen oppløser Troms og Finnmark fylkeskommune må de også ta kostnadene. En slik reversering skal ikke gå utover tjenestetilbudet til befolkningen i de to fylkene.

20. Etablere et innovasjons- og testsenter for grønn luftfart med base i Nord-Norge.

Kommentarer til denne saken