For vel to måneder siden, 24. februar, gikk Russland til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina. Et land som hadde full nasjonal selvstendighet og internasjonalt anerkjent som en suveren stat. Invasjonen i Ukraina og den over to måneder lange krigen er grovt brudd på folkeretten, og det er dokumentert en rekke brudd på Geneve-konvensjonen og plikten til å beskytte sivilbefolkninga.

Over 5 millioner, i hovedsak kvinner, barn og eldre har flyktet ut av Ukraina. Mange millioner er interne flyktninger. USAs og andre vestlige lands militære aktiviteter i Ukraina de siste årene forsvarer på ingen måte den russiske invasjonen. Krigens virkelighet har i mange tiår vært skjebnen til millioner på millioner i Irak, Yemen, Palestina, Syria, Libya, Tsjetsjenia, Afghanistan, Vietnam, Kambodja, Somalia, Eritrea, Etiopia, Balkan, Sudan, osv. Krigens ufattelige gru har kommet til sentral-Europa.

Rødt har fra første stund fordømt invasjonen i Ukraina, og vi krever Russland ut av Ukraina. Vi støtter sanksjonene som rammer Putins oligark-styre i Russland.

Men Rødt sier også at Norge, i stedet for å sende våpen, skal bruke all sin internasjonale innflytelse til få umiddelbar våpenhvile og fredsforhandlinger.

For hver dag som går blir de materielle skadene større. Men ikke minst blir de menneskelige lidelsene, skadene og død mer og mer omfattende. Tusener på tusener blir drept.

Når krigen forlenges øker også risikoen for bruk av kjemiske og biologiske våpen, og særlig øker risikoen for bruk av altødeleggende atomvåpen.

I tillegg til å ta imot ukrainske flyktninger må Norge aktivt legge til rette for mottak av opposisjonelle krigsmotstandere og desertører fra Russland.

To års pandemi har bidratt til sterk økning av de sosiale og økonomiske forskjellene i verden. Det har skjedd også i Norge. Som i alle kriser og kriger er det noen som beriker seg, og mange havner i dårligere kår og fattigdom.

Eierne av matvarekjedene i Norge har hatt superprofitt! Krigsindustrien har jubeldager!

I nyere tid har det aldri vært sånn økning av Forskjells-Norge som under koronapandemien.

Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre økonomisk trygt enn foreldrene sine.

Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

Siden høsten 2021 har vi fullt ut fått sett konsekvensene av det Rødt har advart mot i 30 år, fra energiloven ble vedtatt; strømforsyninga i Norge er en helt grunnleggende del av det norske samfunnet, og det vil være ødeleggende både for næringslivet og befolkninga å overlate prisfastsettinga til markedet. Eksportkablene til Europa har nå så stor kapasitet for krafteksport at de både truer hele vår forsyningssikkerhet, og ikke minst gir de oss de høye europeiske strømprisene i retur.

Strømprisen er avgjørende for våre levekår og vår levestandard. Strømprisene må bestemmes politisk som andre sentrale økonomiske betingelser! Når skatt bestemmes politisk, hvorfor kan ikke strømprisene bestemmes politisk av Stortinget?

Det er uforståelig for oss i Rødt at ikke alle de andre partiene ikke vil støtte dette elementære kravet.

Landbruket og trygg matforsyning står ved en skilleveg i Norge. Skal vi fortsette den negative utviklinga over mange år der Norge reduserer matproduksjonen, og satser på at bøndene i andre deler av verden skal skaffe oss trygg og god mat?

Nei, mener Rødt. Vi har en internasjonal forpliktelse til egen matforsyning! Rødt har i mange år kjempa for en landbrukspolitikk der matproduksjonen skal kunne drives i alle deler av landet, og der de særegne lokale forholdene utnyttes best mulig. Den feilaktige politikken der industrilandbruket har fått dominerende plass har spilt fallitt!

Pandemien, kraftpriskrisa, og nå krigen i Ukraina har vist at det er behov for en grunnleggende forandring.

Situasjonen er så dramatisk at flere av milliardene som nå er lovd til militær oppbygging krever vi må gå til den delen av beredskapsarbeidet som er styrking av matforsyninga og matsikkerheta i Norge! Derfor støtter Rødt utspillet fra leder i Troms bonde- og småbrukarlag, Frank Valø, om dette.

Klima- og miljøkrisa fortsetter å dundre videre, både på tross av og på grunn av pandemi og krig. Planlagte tiltak for å redusere veksten i klima- og miljøkrisa blir lammet av de samfunnsmessige krisene. Krig og våpenbruk er klima- og miljøverstinger!

I våre områder forberedes det store naturødeleggelser under dekke av å redde klimaet. I kystområdene vil fiskeriene bli sterkt trua av havvindprosjekt. Hele den samiske kulturen og næringsvirksomheta er sterkt trua hvis vindkraftutbygginga som nå planlegges i Troms, og særlig i Finnmark, blir iverksatt. Altakraftverket vil fremstå som en bagatell i forhold til den ødeleggende virkninga den planlagte vindkraftutbygginga vil utgjøre.

Den virkelig store klima-, miljø-, og naturforsvarskampen de kommende årene vil være kampen mot de gigantiske vindkraftprosjektene nord.

Her vil Rødt stå sammen med alle de som er med på fremtidas lag!

God 1. mai!